среда, 30. септембар 2015.

Закон Светог Симеона и Светог Саве

Закон Светог Симеона и Светог Саве није сачуван, већ је анализом фрагмента каснијих исправа утврђено да је Закон представљао скуп одредби о зависном становништву на властелинствима манастира Студенице и манастира Милешева.
Прве три одредбе су сачуване су у хрисовуљи краља Стефана Уроша II Милутина манастиру светог Ђорђа код Скопља, док су четврта и пета сачуване у Закону Србљем који се налази у Призренској (Светоарханђелској) хрисовуљи. Једна одредба која се тиче Закона светог Саве сачувана је у повељи краља Стефана Душана (краљ 1331-1346, цар 1346-1355), коју је око 1336-1337. издао хиландарском пиргу.
Од прикупљених фрагмената Историчар Милош Благојевић настојао је да реконструише Закон светога Симеона и светога Саве.
Стефан Немања и Растко Немањић. Симеон и Сава

Одредба 1) И Власи који се налазе (на поседу) Светога Георгија да им је закон светог Симеона и светог Саве, што и милешевским и студеничким Власима, и да ору дан бедбе, и што поору тако да и пожању, и сено да косе од круга воз.

Одредба 2) И Хранча због мираза приволи се цркви, да је црквени војник у закон светага Симеона и светога Саве и да им се коњи не товаре и товара не воде

Одредба 3) И људи црквени да работају по закону светога Симеона и светога Саве.

Одредба 4) И где се налазе људи келије Спасове пирга (хиландарског) у Љипљану и у Сухогрлу, или било где, ослободи их краљевство ми од позоба и приселице, провода, соколара, псара, орања, жетве, кошења сена, винограда, градских работа, војске и просто речено од свих работа краљевства ми малих и великих, и да им не буде суда осим пред краљем и пред икономом, који тад буде, него да работају цркви по закону светога Саве, што им заповеда иконом, како је написано у хрисовуљи деда краљевства ми, светог краља.

Одредба 5) И виноград да обрађује сваки по закону као у Студеници у Светог Симеона.

Одредба 6) А који се попови налазе у целој области Арханђеловој, да им је закон о винограду, и о орању, и о другој работи као што је закон у Студеници и у Светога Симеона.

Нема коментара:

Постави коментар