среда, 11. октобар 2017.

Титуле Немањића

1. Велики жупан Стефан Немања - "Вели жупань"
(Уговор о миру између Дубровника и великог жупана Стефана Немање и кнеза Мирослава 27. септембар 1186. године)

2. Велики жупан/краљ Стефан Немања Првовенчани  - "Стефань велии кральнамѣстьньiи господинь вьсе Срьбьске земле и Диоклиѥ и Дальматиѥ и Травоуниѥ и Хльмьске землѥ 
(Краљ Стефан поклања села манастиру Богородице на острву Мљету,  1222-1228. година)

Стефань по Божиеи милости вѣньчани први краль вьсе Срьбскѥ земле, Диоклитиѥ и Травуниѥ и Далмациѥ и Захльмиѥ (Оснивачка повеља манастира Жиче, 1219. година)


Стефан Првовенчани, фреска из манастира Милешава (1222-1228)
3. Краљ Стефан Радослав - "Стефан, у Христа Бога верни краљ рашких земаља и травунијских"
(Повеља о пријатељству и трговини са Дубровником, ако се врати на престо, 4. фебруар 1234. године)

4. Краљ Стефан Владислав - "Стефань Владиславь  по милости Божиѥи  краль и сь Богомь самодрьжьць всѣхь Срьпскихь земль и Поморскихь"
(Краљ Стефан Владислав потврђује имања манастиру Св. Богородице у Бистрици на Лиму, 1234. година)

5. Краљ Стефан Урош - "Стефань Урошь с помокию Божиовь краль вьсе Срьбске земле и Поморске 
(Краљ Стефан Урош закључује уговор са Дубровчанима, 23. август 1254. године)

6. Краљ Стефан Драгутин - "Стефань по милости Божиѥи крал Србских  земль и Помωрьских" 
(Повеља о трговини са Дубровчанима, 1281. година) 

7. Краљ Стефан Милутин - "Стефань  Оурошь по милости Божиѥи краль и сь Богомь самодрьжьць всѣхь Срьбьскихь земль и Поморскьiхь"
(Интерполисана хрисовуља краља Милутина за Карејску келију Светог Саве Јерусалимског, 1317/1318. година)

8. Стефан Урош III Дечански - "Стефань  Оурошь краль вь Христа Бога вѣрньi самодрьжавньi краль всеи Срьпьскои земли и Поморьскои и Овчепольскои и Велбоуждьскои" 

(Краљ Стефан Урош Дечански потврђује имања обновљеном манастиру Светог Николе Мрачког у Орехову, 9. септембар 1330. године)


9. Краљ/цар Стефан Душан - "Стефань вь Христа Бога благовѣрьн царь и самодрьжць Срьблемь и Грькомь и Поморию Западнои странѣ" 

(Велика прилепска хрисовуља цара Стефана Душана карејској келији Светога Саве, 1348. година)10. Цар Стефан Урош - "Стефань  Урошь благовѣрни царь Срьблемь и Грькомь"
(Цар Стефан Урош даје острво Мљет которским племићима Биволичићу и Бучићу, 10. април 1357. године)

Литература:

1. Зборник средњовековних  ћириличких повеља и писама Србије, Босне и Дубровника, прир. В. Мошин, С. Ћирковић, Д. Синдик, Београд 2011.

2. Драгић Живојиновић, Велика прилепска хрисовуља цара Стефана Душана карејској келији Светога Саве, Стари српски архив, књ. 7, 71-90.

3. Драгић Живојиновић, Интерполисана хрисовуља краља Милутина за Карејску келију Светог Саве Јерусалимског, Стари српски архив, књ. 5, 11-41.

4. Александар Соловјев, Одабрани споменици српског права (од краја 12. до краја 15. века), Београд 1926.

5. Љубомир Стојановић, Стари српски записи и натписи, књ. I, Београд 1902.


Линкови: Нема коментара:

Постави коментар