субота, 03. фебруар 2018.

Паличник

Паличник је био дворски достојанственик који је носио палицу (данас палицу називамо топузом и буздованом) и вероватно су ову службу обављали синови велике властеле док су били на владаревом двору. Они су ову дужност вршили, вероватно, као оружоноше. 
Представа паличника са "Лонгинове иконе"
Мач и палица су очигледно били знаци владарског достојанства па су изабрани синови властеле из краљевске гарде морали да добију одређено звање као носиоци владарског достојанства, као што су мачоносац и паличник. Први помен паличника је из 1264. године код Доментијана у житију светог Симеона: "И без копија боди и без мача сечи и без паличија убиваје". Следећи помен је код Григорија Цамблака у житију светог краља Стефана Дечанског: "в руку его железноју палицеју".


Паличник је у потоњим вековима био задржан као један део рала у селима северно од Велеса. На то  нас упућује рад Миленка Филиповића у Гласнику Етнографског музеја у Београду из 1932. године, где наводи да се у тим крајевима једини гвоздени део рала назива паличник.

Паличник на ралу

Нема коментара:

Постави коментар