недеља, 04. март 2018.

О граници између жупе Белице и жупе Левча

Поглед на поморавску средњовековну жупу Белицу из Левча. Између жупа су се обично налазиле природне границе, које су представљале "ничију земљу", па је тако између жупе Белице и Левча (по некима, део Левча уз ток реке Дуленке је припадао жупи Лугомиру) граничну међу/синор (грч.) представљало узвишење иза кога се данас налазе села Шуљковац и Шантаровац.
Међа између две жупе
Жупа је основна управно-територијална јединица у српским средњовековним земљама. Жупу чини скуп више сеоских насеља и бар једна тврђава или град. У развијеном средњем веку жупе имају своје међе и своје име. Велики број жупа назив је добио по рекама у чијим долинама се простиру (Лаб, Топлица, Лепеница, Ибар, Ситница, Битва, Лугомир, Морава, Усора, Плива, Босна, Брезница, Белица и др.), а када дође до поделе такве жупе, онда се оне деле према току реке у чијој долини су формиране. 

Сарадник: докторанд Александар Ристић

Нема коментара:

Постави коментар