субота, 03. март 2018.

Бифуркација реке Неродимке у 14. веку

Бифуркација је отицање воде једне реке у два различита морска слива. Једна таква бифуркација помиње се у Грачаничкој повељи краља Милутина из 1321. године.
Река Неродимка настаје на месту Састав река, где се спајају Мала и Велика река. Даље пролази кроз село Горње Неродимље идући према Урошевцу. Водоток се код урошевачких касарни рачва се у два крака и одлази у два различита морска слива. У самом кориту реке постављена је брана и на тај начин су формирана два тока. Тако један део воде јазом прокопаним креће се према Урошевцу, док десни крак (сада као Стара река) наставља да тече својим природним коритом ка југу, где се код Качаника улива у Лепенац.
На месту званом Терезија леви крак се рачвао на два водотока. Један водоток је ишао ка некадашњем Сврчинском језеру, где су били дворци Немањића и то је црноморски крак. Други водоток, који иде и данас, иде према Урошевцу и улазећи у град скреће према југу где се улива у онај први десни  крак (Старе реке) који се одвојио још код постављене бране на почетку.
Бифуркација реке Неродимке
Први помен бифуркације имамо у Грачаничкој повељи краља Милутина (1321): "И да кралевьство ми цркви ѥпискоупии липлянскои рибнике все, одь извода родимьскаго дори како оутече оу Ситницоу, вси риболови празникоу и ѥмоу што ѥ досiть."
Ова бифуркација служила је поред покретања воденица и снабдевања водом средњовековних рибњака и за наводњавање поља.

Литература:
С. Новаковић, Законски споменици српских држава средњег века, Београд 1912.
А. Урошевић, Косово, Приштина 1990. 

Нема коментара:

Постави коментар