недеља, 26. новембар 2017.

Giacomo Di Pietro Luccari - Јаков Лукарић, дубровачки хроничар

  Јаков Лукарић (1551-22. мај 1615) био је дубровачки историчар, дипломата, хроничар, службеник и фрањевац.
    Води порекло из утицајне властеоске дубровачке породице. Имао је многобројне дужности у Републици Светог Влаха. Постао је члан Великог већа 1571. године, био је посланик код султана и босанског паше, а 1613. био је изабран за кнеза Дубровачке републике. Написао је дело о историји Дубровника Copioso ristretto degli annali di Rausa, libri quattro (Опширни извод из дубровачких летописа у четири књиге), које је издао 1605. године уз помоћ дубровачког мецене Марина Бобаљевића. Ово дело је и посветио Марину Бобаљевићу који му је помогао да се књига штампа у Венецији.
Copioso ristretto de gli annali di Rausa, libri quattro (1605)
    За писање овог дела користио је податке из старијих хроника, грађом из архива Дубровника, делима византијских, западних и источних писаца, као и усменом традицијом. Дело обухвата историју Дубровника од оснивања града до 1600. године. Слабо познавање географије и хронологије провејава кроз дело јер користио грађу из дела данас непознатих писаца. Ипак, његови погледи су широки у писању јер не пише само о историји Дубровника него даје податке и о другим државама. Критички се односи према српским владарима, нарочито према оним који су нападали Дубровник. Занимљив опис смрти цара Стефана Душана је оставио Јаков Лукарић. Наиме, он је забележио да је цар Стефан Душан прекинуо везе са Цариградом и кренуо да га освоји са 85.000 војника, али се разболео од грознице у граду Diampoli у Тракији и умро 18. децембра 1356. године (цар Стефан Душан је умро 20. децембра 1355). 
О Косовском боју Јаков Лукарић пише: "L 'anno medefimo Murat Re de Turchi penetro in campo de Merula, che i Tedefchi chiamano Amfelveld, gli Ungheri Rigomezeu, e li turchi Coffovo, che fignifica campo di ocche, ed alle rive del fiume Sitniza ruppe di ammazzo Lazzaro Conte di Servia, tradendolo Vuk Brancovich fue genero. Nondimeno in quefto luogo refto morto effo Murat da Milofc Cobilich Barone di Tientifcte in Helmo genero di Lazzaro." (Мурат,краљ турски у боју на пољу Косову, на обали Ситнице, разбио је и убио Лазара кнеза Србије, јер га је издао његов зет Вук Бранковић. ипак је на истом месту остао мртав сам Мурат од руке Милоша Кобилића барона од Тјентишта, зета Лазарова.)

Литература: 
1. Vl. Mažuranić: Izvori dubrovačkog historika Jakova Lukarevića, Narodna starina 8-3 (1924), 121-153.


Нема коментара:

Постави коментар