понедељак, 15. јануар 2018.

Вест о једном ромејском посланству Србима у IX веку

У Житију Св. Германа налази се вест о једном ромејском посланству које се враћало из посете Србима натраг у Цариград.  
Св. Герман, следећи упутства Богородице, доспео је у Тракију где је подигао цркву и манастир посвећену њој. Невоља је што Св. Герман није имао новца да плати неимаре. Помогли су му Неофит и Никола, цареви људи, који су се враћали из посланства Србима. Овај догађај се ставља у период од 867. до 886. године. За писање овог житије могао је Теофилакт Охридски да користи неки изгубљени словенски извор.

Литература:

Т. Живковић, Јужни Словени под византијском влашћу 600-1025, Београд 2002.

1 коментар: