недеља, 10. јун 2018.

Стварање племена у Зети

Током распада Српског царства у време цара Уроша (1355-1371) и целог XV века запажају се друштвене и демографске промене у Зети. Јачају катуни, заједнице људи слободних и повезаних сродством. На челу катуна налазио се старешина породице која се истакла ратним угледом и богатством. По томе ће катуни понети име својих старешина.
Ово окупљање слободних људи у самоуправне заједнице омогућило је људима да у време распада централне власти одрже својим снагама. У процесу ширења влашких група на жупска села повећавао се број ситне ратничке властеле. У својим заједницама имали су одређена самоуправна права па се тако у селу Богдашићи (изнад Котора), које је једно од пет села Светомихољске метохије, људи бирали сами своје заповеднике војних дружина. Тај заповедник је водио главну реч на збору свих сељака на коме се расправљало о свим битним питањима за село. Представници свих пет села Светомихољске метохије представљали су Светомихољски збор који је доносио одлуке важне за тај крај.
Племена Старе Црне Горе
Паштровићи су такође имали своју самоуправу и то можемо видети у акту из 1423. године када наводе да су сами на свом скупу донели одлуку да признају власт Републике Светог Марка.
У пределима око реке Бојане и градова Бар и Улцињ помиње се у овом периоду неколико ратничких дружина које ступају у службу Млечана. Стефан Црнојевић поштовао је самоуправна права зетских катуна. Заједно са Зетским збором, тј. 51 представником катуна Горње Зете, Стефан Црнојевић је дошао 1455. на преговоре са Млечанима у Врањину. 
Поједине породице су јача или слабиле па су се са тим катуни гранали и цепали. У другој половини XV века многи катуни су прилазили јачим катунима стварајући шире заједнице под вођством најистакнутијег старешине, које би називали кнезовима или војводама. Та подручја кнежине или нахије (како су их Турци Османлије звали) добили би име по катуну које је остварило то окупљање. Ова подручја сада су обухватала некадашње жупе. 
На читавом подручју Доње Зете снага родовских односа била је велика. Прерастање ових катуна у племена завршиће се у доба османских власти.

Литература:

1. Историја српског народа II, Београд 1982.


Нема коментара:

Постави коментар