петак, 25. мај 2018.

Хронологија упада на Балканско полуострво крај 5. - почетак 7. века

Балканско полуострво је било непрекидна мета упада разних племена и народа. Доносимо вам хронологију упада на територију Источно римског царства (Византија) од краја V века до тридесетих година VII века. Прво су поставене године, затим народ који је нападао, провинције и области које су пустошене и на крају који је то извор забележио.

V век

493. упади Бугара; Тракија, Павле Ђакон
499. упади Бугара у европске провинције Ромејског царства, Комес Марцелин, Јорданес

VI век

502. упади Бугара у Тракију и Илирикум, Комес Марцелин, Теофан
504/505. упади Острогота у Горњу Мезију, Јорданес, Прокопије, Енодиј, Касиодор
505. упад Гепида у Дакију Медитеранску, Јоданес, Енодиј, Комес Марцелин
518. упад Анта на Хелм/Балкан, Прокопије
519. упади Бугара у Илирикум, Зонара
526/27. упади Острогота на Дакију Медитеранску, Прокопије, Касиодор
529/30. упади Бугара/Хуна у Тракију, Комес Марцелин, Јован Малал
533-545. упад Анти; Тракија; Прокопије
535. упад Бугара; Доња Мезија; Комес Марцелин
535. упад Гепида; Горња Мезија; Прокопије, Јован Лид, Теофан
539. упад Бугара; Мала Скитија, Доња Мезија, Тракија; Јован Малал, Теофан
540. упад Хуна; Илирикум, Европа, Мала Азија, Тесалија, Ахаја; Прокопије
544/5. упад Хуна; Илирикум; Прокопије
Словенски ратник
545. упад Словена; Балкан; Прокопије
548. упад Словена; Епир Нови; Прокопије
549. упад Словена; Тракија, Илирикум; Прокопије
550. упад Херула, Гепида, Бугара; Илирикум; Прокопије, Јорданес
550. упад Словена; Дакија Медитеранска, Далмација; Прокопије
551. упад Кутригура; Илирикум, Тракија; Прокопије
551. упад Словена; Хемимонс, Европа; Прокопије
551. упад Словена; Илирикум, Прокопије
558. упад Кутригура, Словена?; Мала Скитија, Доња Мезија, Ахаја, Родопи, Европа; Агатије, Јован Малал, Теофан
574. упад Авара; Балкан; Евагрије Схоластик, Теофан
578. упад Словена; Тракија, Грчка; Менандар Протектор, Јован Бикларијски
579. упад Словена; Илирикум; Менандар Протектор
579-582. упад Авара; Горња Мезија; Менандар Протектор
581. упад Авара; Тракија, Грчка; Јован Бикларијски
581-584. упад Словена; Грчка, Македонија; Јован Ефески, Чуда Св. Димитрија Солунског
584. упад Авара; Горња Мезија, Приобална Дакија, Хемимонс; Теофилакт Симоката
584. упад Словена; Тракија, Европа; Теофилакт Симоката
585. упад Словена; Хемимонс; Теофилакт Симоката
585. упад Словена; Приобална Дакија, Доња Мезија, Мала Скитија; Теофилакт Симоката
586. упад Авара; Мала Скитија; Доња Мезија, Хемимонс, Европа, Тракија, Македонија, Ахаја; Теофилакт Симоката
586. упад Словена; Македонија; Чуда Св. Димитрија Солунског
588. упад Словена; Тракија; Теофилакт Симоката
592. упад Авара; Европа; Теофилакт Симоката
593. упад Словена; Доња Мезија; Теофилакт Симоката
594. упад Словена; Доња Мезија; Теофилакт Симоката
595. упад Авара; Горња Мезија, Далмација; Теофилакт Симоката
597. упад Авара; Приобална Дакија, Доња Мезија, Мала Скитија; Теофилакт Симоката
598. упад Авара; Доња Мезија, Европа; Теофилакт Симоката

VII век

601/602. упад Авара; Истра; Павле Ђакон
609/610. упад Авара; Илирикум; Јован из Никијуа (из делте Нила)
610/611. упад Словена, Авара; Истра; Павле Ђакона
610/620. упад Словена; Тесалија, Грчка, Киклади, Ахаја, Епир, Илирикум, Азија; Чуда Св. Димитрија Солунског
615. упад Авара; Медитеранска Дакија; Чуда Св. Димитрија Солунског 
617/618. упад Авара; Македонија; Чуда Св. Димитрија Солунског
618. упад Авара; Тракија; Теофан
623. упад Авара; Европа; Ускршња хроника
626. упад Авара,Словена, Бугара; Европа; Ускршња хроника, Георгије Писида; Теодор Синкел, Нићифор


Литература:

1. F. Curta, Making of Slavs, History and Archaeology of the Lower Danube Region, c.500-700, Cambridge 2007.
Нема коментара:

Постави коментар