недеља, 15. јул 2018.

Латински извори за крунисање Стефана Првовенчаног 1217. године

Имамо два латинска извора који говоре о крунисању Стефана Немањића за краља српског. У питању су „Historia Salonitana“ Томе Архиђакона (око 1200-1268) и „Chronica per extensum descripta“ млетачког дужда Андрије Дандола (1306-1354)
Грб Андрије Дандола
„Eodem tempore Stephanus dominus Servie sive Rasie, qui mеga iupanus appellabatur, missis apochrisariis ad Romanаm sedem impetravit ab Honorio summo pontice coronam regni. Direxit namque legatum a latere suo, qui veniens coronavit eum primumque regem constituit terre sue…”
Превод: „у то време Стефан, господар Србије или Рашке, који је назван великим жупаном, послао угледне посланике Апостолској столици, да затраже од папе Хонорија III краљевску круну. Послао је, наиме (папа) свог легата, који је дошавши крунисао њега (тј. Стефана) и учинио га првим краљем његове земље.”

„...Stestanus (!) quoque dominus Raxie et Servie, qui megadipanus (!) apelabatur,dum neptem condam Henrici Dandulo ducis accepisset in coniugem, ex suasioneuxoris, abiecto scismate, per nuncios a papa optinuit ut regio titulo decoratus esset, et per legatum cardinalem ad hoc missum, una cum coniuge coronati sunt....“
Превод: „Такође и Стефан, господар Рашке и Србије, који се називао велики жупан, чим унуку покојног дужда Хенрика Дандола беше узео за жену, пошто се на наговор жене одрекао шизме, преко посланика од папе је добио да буде украшен краљевским насловом, и преко легата кардинала ради тога послатог, заједно са женом је крунисан“.

Извори: 

1. Тhomae archidiaconi Spalatensis Historia Salonitanorum atque Spalatinorum ponticum, edd. O. Perić. D. Karbić, M. Matijević Sokol, J. Ross Sweeney, Budapest – New York 2006.

2. Аndreae Danduli ducis Venetiarum Chronica per extensum descripta, Rerum ItalicarumScriptores XII, ed. L. A. Muratori, Milano 1728.

Литература:

1. И. Коматина, Прва српска краљица Ана Дандоло?, ЗМСИ 89 (2014), 7-22.

2 коментара: