уторак, 4. јул 2017.

Кратко о Дубровачком архиву

Архив у Дубровнику настао је  као архив Дубровачке републике и као година његовог оснивања се узима 1278, мада је први сачувани документ сачуван из 1022. године. Нотарска служба је подржављена 1278. године. Захваљујући својим спољашњим односима Дубровник од 5,6 хиљада становника (цела Дубровачка република 40 000 становника) је створио велику грађу у свом архиву.
Зграда Државног архива у Дубровнику
Регистри у Дубровачком архиву писани су на папиру али има серија које су писане на пергаменту. На седници Великог већа од донета је одлука да што се тиче нотарских и канцеларијских регистара морају се писати на пергаменту јер је по њиховом мишљењу папир крхк.