понедељак, 6. јануар 2020.

Рановизантијски град Градина-Бакинци (општина Лакташи)

У Босанској крајини, у општини Лакташи, налази се локалитет Градина у селу Бакинци. У питању је рановизантијски град који је стручно убициран тек осамдесетих година 20. века. Истраживање 2012. и 2013. године су потврдила да је у питању рановизантијски град, обновљен током владавине цара Јустинијана (527-565). 
Локација Градина-Бакинци (општина Лакташи)
Град се састоји од три платоа (горњи, средњи и доњи град) и великог броја пратећих објеката, највише са источне и јужне стране. Током сондажних истраживања објеката ван зидина, које су штитиле град, истраживана су три објекта за које је утврђено да су у питању ранохришћанске базилике (Базилика "А" и базилика "Б" и базилика "Ц"). 
Базилика "А" је тробродна базилика с једном, споља и изнутра полукружном апсидом. Такође, има и епископски престо. У олтару су нађена два декорисана фрагмента капитела са представом јелена. Чест мотив још од 4. века, јелен представља симбол крштења. Епископија у овом месту је основана, вероватно, пар година после сабора одржаног у Салони 533. године, где је митрополит Хонорије пристао да уведе нову епископију између Сисције (Сисак) и Bistua Nove (Зеница). 
Базилика "Б" се налази око 50 метара од базилике "А" и настала је у истом периоду кад и базилика "А". Обе базилике су паљене и има трагова гарежи.
Базилика "Ц" је грађена у истом периоду као и друге две базилике.  Нартекс ове базилике је дограђен аварског напада крајем 6. или почетком 7. века. Врло занимљиво да је у нартексу базилике "Ц" нађена ранословенска керамика.
Ранословенска керамика у базилици "Ц"
Утврђење има бедеме на северној, јужној и источној страни док на западној страни делимично има зидина јер природно брањен великим нагибом терена. Археолози зато траже улаз у утврђење са источне стране. Зидине су дуге више од 440 метара док је зид дебљине између 1, 20 и 1, 60 метара. Пронађено је пет кованица од којих је једна из времена цара Анастастија (491-518), а осталих 4 из античког периода. Пронађен је и четвртасти тег који је коришћен за мерење тежине новца, аналогијом је доведен у везу са периодом 6. и почетка 7. века.
План града
Како се звао овај град? 

Археолози су сматрали да је у питању град БАЛКИС, који су Авари заједно са 40 мањих рефугија и стражарница уништили а становништво побили, у лето 597. године. Постоји мишљење да би овај град могао да буде Вонке/Балкис.

Литература: 

1.Bojan Vujinović, Ranovizantijski grad na Gradini u Bakincima, Godišnjak 43 (2014), 167-184.

2. Б. Вујиновић, Рановизантијске базилике у Бакинцима, Бања Лука 2014.

3. M. Đurđević, Gradina – Bakinci, Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine, tom II, Sarajevo 1988, 50.